Revize a školení pro nevyhrazené zdvihací zařízení

Podle čeho jsou revize a kontroly vyžadovány?

 

 - požadovány ve smyslu § 102, 103 zákona č. 262/2006 Sb., ve smyslu znění pozdějších předpisů,
- zajišťovány další podmínky BOZP ve smyslu § 2,4,5,6,9,10 a 11 zákona č. 309/2006 Sb.
- stanoveny bližší požadavky bezpečného provozu a používání ve smyslu § NV č. 378/2001 Sb.,

 

 

Provádím výchozí revize, revizní zkoušky, revize, technické kontroly a inspekce následujících zařízení:

 

- Zdvihadla, pojízdná zdvihadla do nosnost 5t,
- jeřáby mostové a výložníkové do nosnost 5t,
- pracovní plošiny s výškou zdvihu do 3 m,
- stavební výtahy s výškou zdvihu do 3 m, jimiž se dopravují také osoby a stavební vrátky bez dopravy osob,
- automobilové zvedáky, vyrovnávací můstky,
- zdvihací stoly a plošiny do nosnosti 4t,
- nakládací čela vozidel do nosnosti 3t,
- pojízdné výsuvné žebříky s ručním pohonem,
- vratové systémy se svislým pohybem.

 

 

 

Dále provádím základní a opakované školení jeřábníků, vazačů a signalistů pro nevyhrazené zvedací zařízení.